Το Σαββατο στις 5 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό συνέδριο (δωρεάν) με θέμα: «Η Επαγγελματική Ταυτότητα, ο Ρόλος και το Μέλλον του Σχολικού Ψυχολόγου στην Ελλάδα Σήμερα» από την Ελληνική Εταιρεία Σχολικής Ψυχολογίας HASP.
Το συνέδριο αυτό απευθύνεται σε σχολικούς ψυχολόγους, φοιτητές/τριες σχολικής ψυχολογίας, παιδαγωγικών σχολών και άλλων συναφών αντικειμένων καθώς και ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, γονείς και ενδιαφερόμενους ερευνητές/τριες σε θέματα σχολικής & εφαρμοσμένης ψυχολογίας στο σχολείο (πχ εκπαιδευτική, κλινική και συμβουλευτική ψυχολογία).
Οργανωτική Επιτροπή 1ου Συνεδρίου Σχολικής Ψυχολογίας στο Πεδίο 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
HELLENIC ASSOCIATION OF SCHOOL PSYCHOLOGY (HASP)
Email επικοινωνίας: hasp.observatory@gmail.com
1pg-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ HASP  2pg-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ HASP (1)  3pg-ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ HASP
ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ HASP-ΜΑSTER & FINAL-QRcode