ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2023 ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΦΕΚ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ