Ενημερώνονται οι πτυχιούχοι του Τμήματος οι οποίοι είχαν αιτηθεί την έκδοση του πτυχίου σε πάπυρο μέχρι το έτος 2020 και δεν το έχουν παραλάβει, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία για τον τρόπο παραλαβής.