Ενημερώνονται οι πτυχιούχοι του Τμήματος οι οποίοι είχαν αιτηθεί την έκδοση του πτυχίου σε πάπυρο μέχρι το έτος 2021 και δεν το έχουν παραλάβει, να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία για τον τρόπο παραλαβής.