Για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής κοινότητας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, οι διαλέξεις των μαθημάτων θα ξεκινήσουν από τις 22/2 και μετά.
ΠΡΟΣΟΧΗ σε ορισμένα εργαστήρια που σχετίζονται με τις πρακτικές ασκήσεις του εαρινού εξαμήνου τα μαθήματα θα ξεκινήσουν σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο από τις 14/2.