Έναρξη του μαθήματος «Μικροβίωμα και Νόσος»
Ημέρα Τετάρτη 15-03-2023 και ώρα 15:00΄ – 17:00΄μ.μ.
στο Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής – Αίθουσες Φοιτητικών
Εργαστηρίων Ιατρικής

Η διδάσκουσα του μαθήματος

Άννα Μπατιστάτου, Καθηγήτρια Τμ. Ιατρικής, Πρύτανης