Οι εισακτέοι (μετά την επαναπροκήρυξή της) στην 1η κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και στην πρώτη σχολική ηλικία», καλούνται να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημιούπολη
45110, Ιωάννινα.

και με ημερομηνία αποστολής από την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και τη Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής.

Για την αίτηση εγγραφής πατήστε εδώ

2. Υπογεγραμμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α)

Για το Έντυπο Α7α_Επικαιροποίηση Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή πατήστε εδώ

3. Υπογεγραμμένη τη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Για τη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ

4. Απλή φωτοτυπία του Πτυχίου και της Αναλυτικής Βαθμολογίας τους

5. Απλή φωτοτυπία του πτυχίου Ξένης Γλώσσας (αφορά τους επιτυχόντες που δεν εξετάστηκαν στην Ξένη Γλώσσα)

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις)

7. Μία (1) φωτογραφία, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Από τη Γραμματεία

Ιωάννινα, 11/11/2021.