Οι επιτυχόντες στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο “Επιστήμες του Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία” καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Μεταβατικό Κτήριο Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα) από την Τρίτη 21-07-2020 έως την Δευτέρα 27-07-2020, για την εγγραφής τους, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την Αίτηση Εγγραφής

2. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (και τις 2 όψεις)

4. Μία (1) φωτογραφία, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.