Καλούνται οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2020-2021 να αποστείλουν ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Γραμματεία Π.Τ.Ν., Μεταβατικό κτήριο, Πανεπιστημιούπολη,
451 10, Ιωάννινα, μέχρι την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά για την εγγραφή τους

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (κατεβάστε την εδώ)
  2. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το “Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή” (βρείτε το έντυπο πατώντας εδώ).
  3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο “Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων” (βρείτε το έντυπο πατώτας έδω).
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας
  5. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  6. Δήλωση Μαθημάτων (για οδηγίες πατήστε εδώ)

Μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλεί και δήλωση μαθημάτων.

Οι επιτυχόντες που το εξάμηνο εγγραφής τους είναι Α’ έχουν δικαίωμα να δηλώσουν από 6 έως 8 μαθήματα του Α’ εξαμήνου και από 6 έως 8 μαθήματα του Β’ εξαμήνου.

Οι επιτυχόντες που το εξάμηνο εγγραφής τους είναι Γ’ έχουν δικαίωμα να δηλώσουν από 6 έως 10 μαθήματα του Α’ και Γ’ εξαμήνου και από 6 έως 10 μαθήματα του Β’ και Δ’ εξαμήνου.