Καλούνται οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-2022 να αποστείλουν αποκλειστικά με το ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στην διεύθυνση: Γραμματεία Π.Τ.Ν., Μεταβατικό κτήριο, Πανεπιστημιούπολη, 451 10, Ιωάννινα, μέχρι την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά για την εγγραφή τους

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (Για την αίτηση πατήστε εδώ)
  2. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το “Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή” (βρείτε το έντυπο πατώντας εδώ).
  3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο “Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων” (βρείτε το έντυπο πατώτας έδω).
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας
  5. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  6. Δήλωση Μαθημάτων (για την αίτηση πατήστε εδώ, για οδηγίες πατήστε εδώ και για τον οδηγό σπουδών πατήστε εδώ)

Οι επιτυχόντες που το εξάμηνο εγγραφής τους είναι Α’ έχουν δικαίωμα να δηλώσουν από 6 έως 8 μαθήματα του Α’ εξαμήνου.

Οι επιτυχόντες που το εξάμηνο εγγραφής τους είναι Γ’ έχουν δικαίωμα να δηλώσουν από 6 έως 10 μαθήματα του Α’ και Γ’ εξαμήνου.