Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Classweb (https://classweb.uoi.gr) από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:15μ.μ. έως και την Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 23:59μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι, για το τρέχον Α΄ Εξάμηνο, οι φοιτητές/φοιτήτριες δηλώνουν δυο (2) Υποχρεωτικά Μαθήματα, δύο (2) Επιλογής Υποχρεωτικά και ένα (1) Επιλογής.