Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων του Διατμηματικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Classweb (https://classweb.uoi.gr) από τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 00:01π.μ. έως και την Κυριακή 05 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι, για το τρέχον Β΄ Εξάμηνο, οι φοιτητές/φοιτήτριες δηλώνουν δυο (2) Υποχρεωτικά Μαθήματα, ένα (1) Επιλογής Υποχρεωτικό και ένα (1) Επιλογής.

 

Από τη Γραμματεία