Ανακοινώνεται ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων του Διατμηματικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 10:01π.μ. έως και την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 23:59μ.μ.

Υπενθυμίζεται ότι, για το τρέχον Β΄ Εξάμηνο, οι φοιτητές/φοιτήτριες δηλώνουν δυο (2) Υποχρεωτικά Μαθήματα, ένα (1) Επιλογής Υποχρεωτικό και ένα (1) Επιλογής.

 

Από τη Γραμματεία