Για το πρόγραμμα εξεταστικής του Δ.Π.Μ.Σ. πατήστε εδώ