Σας ενημερώνουμε για την πιλοτική εφαρμογή μιας πρωτότυπης δράσης για τη σύνδεση Επιστήμης – Πολιτισμού – Κοινωνίας σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και της Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία θα αποτελεί πρότυπο σχεδιασμού και για άλλες περιοχές και θα είναι διαθέσιμη για το κοινό. Η δράση εντάσσεται στο έργο Κέντρο Έρευνας, Ποιοτικής Ανάλυσης Υλικών Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Επικοινωνίας της Επιστήμης (ΚΕ-ΥΠΚ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ