Παιδί, σώμα, τέχνες και έκφραση στο Νηπιαγωγείο

Ημέρες δράσεων του Εργαστηρίου Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

25 Μαΐου – 3 Ιουνίου – Αίθουσες και χώροι Εργαστηρίου

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

Παιδί, σώμα, τέχνες και έκφραση στο Νηπιαγωγείο – arts.ecedu