Αγαπητοί/ες  Φοιτητές/τριες,

Σας ενημερώνω ότι δημιουργήθηκε η αίθουσα εξέτασης για το μάθημα:

ΝΥ104Α _ «Προσχολική Παιδαγωγική – Διδακτικές Προσεγγίσεις»

(στις ανακοινώσεις, στο ecourse, θα βρείτε πληροφορίες)
Η Διδάσκουσα