Το Τμήμα έχει διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων ως εξής: https://ecedu.uoi.gr/…/diacheirisi-paraponon-foititon.pdf
Ως πρώτο βήμα είναι να μιλήσει ο καθένας και η καθεμιά με τον καθηγητή του μαθήματος και τον αρμόδιο Σύμβουλο.
Ο/Η Σύμβουλος είναι υπεύθυνος/η για τον επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών σας από την αρχή έως τη λήψη πτυχίου.
Στη συνέχεια ακολουθούν τα άλλα βήματα.
Επίσης, στον Οδηγό Σπουδών αναφέρεται ότι αν κάποιος κοπεί σε ένα μάθημα περισσότερες από 3 φορές – δηλαδή 4 φορές – μπορεί να ζητήσει να εξεταστεί από επιτροπή.