Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη της Τυροφάγου έως την επομένη της Καθαράς Δευτέρας δε θα πραγματοποιηθούν μαθήματα λόγω διακοπών των Αποκρεών.