Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΦΙΣΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ