Το Εργαστήριο Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, σας προσκαλεί

την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, στις 16:00 στη διάλεξη της κ.

Μαριάννας Μίσιου

Επίκουρης Καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

με θέμα:

 Τεχνικές της αφήγησης στα εικονογραφημένα βιβλία χωρίς λέξεις για παιδιά και μεγάλους

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας MSTeams.

Ο κωδικός της αίθουσας της διάλεξης είναι: rlpr1ck

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διάλεξης είναι ο ακόλουθος:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1osafdAjfi_o7Ht0jV6xf0o7qcoJJTsD7BkFNwYcEmc1%40thread.tacv2/1666252346531?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22cd3bae00-9f0d-4d6e-bb9b-51dd4155d186%22%7d

 

Διαδικτυακός Ιστότοπος Εργαστηρίου: https://arts.ecedu.uoi.gr/

Ανακοίνωση Διάλεξης

Abstract Μίσιου