Ανακοίνωση_Δημόσια Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής