ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Στις 15 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων (Μεγάλη) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Μεταβατικό), η δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Ευθυμίας Τσιάρα, με θέμα:

«Απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής και πρωτοσχολικής αγωγής σχετικά με τις στρατηγικές & πρακτικές διδασκαλίας που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Η παρακολούθηση της διαδικασίας είναι ελεύθερη.

 

Με τιμή,
Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Μαρία Σακελλαρίου
Καθηγήτρια
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων