Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σχολή Επιστημών Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 17.00 θα πραγματοποιηθεί η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κας Βασιλικής Νικολάου, μέσω τηλεδιάσκεψης του MS TEAMS, στην αίθουσα TEAMS «Δημόσια υποστήριξη Διδακτορικών Διατριβών ΠΤΝ» με κωδικό 5mcwsia, με θέμα: «Αξιοποίηση των στάσεων των εκπαιδευτικών σε θέματα δεδομένων και ασφάλειας διαδικτύου με χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)» και επιβλέπουσα την Καθηγήτρια κ. Πολυξένη Παγγέ.

Αναλυτικές πληροφορίες για την τηλεδιάσκεψη:
Ημερομηνία και ώρα έναρξης: 14.07.2020, 17.00 (Ώρα Ελλάδας)

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΓΓΕ