ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην μεγάλη αίθουσα τηλεδιασκέψεων του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δημόσια και διαδικτυακή υποστήριξη και τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής της κ. Πετρίδου Στυλιανής, με τίτλο:
«Διερεύνηση της δομής του διαλείμματος με αναφορά στην παιγνιώδη δραστηριότητα. Μια μελέτη παρατήρησης παιδιών δημοτικού σχολείου.»

Τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής είναι:
1. κ. Χαρίλαος Ζάραγκας, Αναπλ. Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
2. κ. Σακελλαρίου Μαρία, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
3. κ. Μουρατίδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
4. κ. Κούτρας Βασίλειος, Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
5. κ. Κόνσολας Εμμανουήλ, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
6. κ. Θάνος Θεόδωρος, Αναπλ. Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
7. κ. Καραδημητρίου Κωνσταντίνος, Επίκ. Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ο Επιβλέπων
Χαρίλαος Κ. Ζάραγκας
Αναπλ. Καθηγητής Π.Τ.Ν.,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων