ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την 6η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω e:Presence (λόγω εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διάδοσης του COVID 19), δημόσια υποστήριξη, αξιολόγηση και τελική κρίση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Ελένης Νικολοβγένη με θέμα: «Ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος Αυτοβιογραφούμενος. Η Περιπέτεια του ήρωα και ο Προσωπικός Μύθος του Συγγραφέα».

Με τιμή

Ο επιβλέπων Καθηγητής
Χρήστος Τζούλης