Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη Erasmus+ για φοιτητές ακαδ. έτους 2020/21, στον σύνδεσμο
https://piro.uoi.gr/erasmus/22/hrisima-eggrafa

Η υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα

https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMS&Activity=KA103&Flow=O (Σπουδές)

ή/και

https://cloud-services.anova.gr/ErasmusApplications/GR_KA/?HEI=UOI&AcadYear=2020&MobType=SMP&Activity=KA103&Flow=O (Πρακτική Άσκηση)

Οι Γενικοί Όροι και Κανόνες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Προκήρυξης.

Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 (10.00 π.μ.) και θα λήξει (θα απενεργοποιηθεί) τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2020 (17.00).

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, κανένας φάκελος υποψηφιότητας δεν θα γίνει δεκτός.

Τέλος, επισημαίνεται η ισχυρή σύσταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να μην μετακινηθούν  οι φοιτητές τους φθινοπωρινούς – χειμερινούς μήνες 2020,
αλλά να οργανώσουν την κινητικότητά τους μεταξύ Ιανουαρίου 2021 και Μαϊου 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικώς (Τ. 26510-07107, 07264, 07105) ή ηλεκτρονικώς (dsiamopu@uoi.gr)
με τη Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Από τη
Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων