Δελτίο Τύπου του Συνεδρίου  “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ” – 14,15,16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024