Οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική ανακοίνωσή μας στον σύνδεσμο
https://piro.uoi.gr/erasmus/346/announcement-bip-citizen-science-psychological-wellbeing

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση μέσω της πλατφόρμας
https://cloud-solutions.anova.gr/ErasmusApplyOnlinePlatformV2/InitialRegistrationForm.php?HEI=3501AC&MobType=SMS&Flow=O&AcademicYear=2023&BIP=YES&EXTRA_STUDIES=YES&ApplicationPeriod=ACADYEAR23-24
έως και τις 15/01/2024.