Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνονται οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2023-2024, βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους:

1. 703/09-11-2023 (Εξάμηνο Εγγραφής Γ)

2. 691/08-11-2023 (Εξάμηνο Εγγραφής Γ)

3. 681/07-11-2023 (Εξάμηνο Εγγραφής Γ)

4. 735/14-11-2023 (Εξάμηνο Εγγραφής Γ)

5. 665/07-11-2023 (Εξάμηνο Εγγραφής Α)

6. 752/14-11-2023 (Εξάμηνο Εγγραφής Α)

7. 745/14-11-2023 (Εξάμηνο Εγγραφής Α)

8. 753/14-11-2023 (Εξάμηνο Εγγραφής Α)

9. 672/07-11-2023 (Εξάμηνο Εγγραφής Α)

10. 695/08-11-2023 (Εξάμηνο Εγγραφής Α)

11. 668/07-11-2023 (Εξάμηνο Εγγραφής Α)

12. 676/07-11-2023 (Εξάμηνο Εγγραφής Α)

 

Διαδικασία Εγγραφής επιτυχόντων από τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2023-2024

Καλούνται οι επιτυχόντες στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2023-2024 να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς άμεσα, τα εξής δικαιολογητικά για την εγγραφή τους:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (Για την αίτηση πατήστε εδώ)
  2. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το “Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή” (βρείτε το έντυπο πατώντας εδώ).
  3. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο “Δήλωση Ενημέρωσης για τον Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων” (βρείτε το έντυπο πατώντας εδώ).
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας
  5. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  6. Δήλωση Μαθημάτων (για την αίτηση πατήστε εδώ, για μαθήματα και οδηγίες πατήστε εδώ και για τον οδηγό σπουδών πατήστε εδώ)

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Μεταβατικό Κτήριο, Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 451 10   Ιωάννινα