Από τη Γραμματεία του Τμήματος ανακοινώνονται οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων εξετάσεων ακαδ. έτους 2022-2023, βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησής τους:

1. 748/14-11-2022 (Εξάμηνο Εγγραφής Α)

2. 749/14-11-2022 (Εξάμηνο Εγγραφής Α)

3. 653/03-11-2022 (Εξάμηνο Εγγραφής Α)

4. 765/15-11-2022 (Εξάμηνο Εγγραφής Α)

5. 683/08-11-2022 (Εξάμηνο Εγγραφής Α)

6. 729/11-11-2022 (Εξάμηνο Εγγραφής Α)

7. 646/03-11-2022 (Εξάμηνο Εγγραφής Α)