Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών η Ε.Δ.Ε. ανακοινώνει τους επιτυχόντες μεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδ. έτος 2020-2021, ως εξής:

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1ΖΑ2392/25-06-2020
2ΠΕ2510/01-07-2020
3ΒΕ2461/30-06-2020
4ΚΕ2371/24-06-2020
5ΤΚ2542/02-07-2020
6ΚΜ2547/02-07-2020
7ΠΚ2405/26-06-2020
8ΠΑ2537/02-07-2020
9ΑΛ-Η2505/01-07-2020
10ΤΣ2429/29-06-2020
11ΠΜ2291/17-06-2020
12ΛΒ2519/01-07-2020
13ΝΕ2390/25-06-2020
14ΓΑ-Δ2434/29-06-2020
15ΝΗ-Χ2391/25-06-2020
16ΧΔ2560/03-07-2020
17ΣΟ2426/29-06-2020
18ΓΛ2559/03-07-2010
19ΡΑ2551/02-07-2020
20ΔΕ2336/22-06-2020
21ΤΣ2465/30-06-2020
22ΦΝ2397/25-06-2020