Δείτε τα σχετικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού

ΟΔΗΓΙΕΣ_ΕΛΛΗΝΩΝ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ_2021

Από τη Γραμματεία

Ιωάννινα, 1 Οκτωβρίου 2021