Ανακοίνωση εγγραφής υποψηφίων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Οι επιτυχόντες με την ανωτέρω κατηγορία, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου ή να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς από τη Δευτέρα 3-10-2022 μέχρι και Παρασκευή 07-10-2022, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής

Αίτηση εγγραφής

2. Υπογεγραμμένο το Έντυπο Επικαιροποίησης Προσωπικών Στοιχείων Φοιτητή (Α7α)

Για το έντυπο Α7α πατήστε εδώ 

3. Υπογεγραμμένη τη Δήλωση ενημέρωσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (Α4)

Για τη Δήλωση Α4 πατήστε εδώ

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή  διαβατηρίου.

5. Μία (1) φωτογραφία του φοιτητή, τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

Εξυπηρέτηση κοινού με φυσική παρουσία  Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10:00 – 12:00

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μεταβατικό Κτήριο, Πανεπιστημιούπολη

Τ.Κ. 451 10   Ιωάννινα