ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Στις 14 Απριλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η δημόσια παρουσίαση της διατριβής του κ. Κωνσταντίνου Μπούσιου, με θέμα «Ανάλυση των σχολικών εγχειριδίων φυσικών επιστημών που διδάχτηκαν στο δημοτικό σχολείο κατά την περίοδο 1969-2012». Η υποστήριξη θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη από την Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Με τιμή
Ο επιβλέπων Καθηγητής

Θωμάς Μπάκας
τ. Αναπληρωτής. Καθηγητής
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων