ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Την Tετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 09:00 μ.μ. στην Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων στην Πανεπιστημιούπολη Δουρούτης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί δημόσια υποστήριξη και τελική κρίση της διδακτορικής διατριβής του κ. Γεωργίτση Νικολάου του Θεοδώρου, με τίτλο: «Η εκπαίδευση των πομακόφωνων μαθητών στη Δ. Θράκη. Μια εμπειρική έρευνα με απόψεις μαθητών και εκπαιδευτικών για το σχολικό εγχειρίδιο της Ελληνικής Γλώσσας (ΣΤ ́ Τάξης Μειονοτικών Σχολείων)»

Τα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής είναι:
1. κα Άρτεμις Γιώτσα, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
2. κα Τσιτσανούδη Νικολέτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
3. κα Στεργίου Αμαρυλλίδα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
4. κα Σακελλαρίου Μαρία, Καθηγήτρια, του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
5. κ. Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας
6. κ. Φραγκούλης Ιωσήφ, Καθηγητής Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ Αθηνών
7. κ. Ζμας Αριστοτέλης, Επίκουρος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Επιβλέπουσα

Άρτεμις Γιώτσα
Καθηγήτρια Π.Τ.Ν., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων