ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 στις 9:00 και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας MS
TEAMS θα πραγματοποιηθεί δημόσια παρουσίαση και εξέταση της διπλωματικής
εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Αγγελικής Γεωργονίκου με θέμα:

Άτυπες πρακτικές μάθησης στο μάθημα του Πιάνου (Υποχρεωτικό)

στο Μουσικό Σχολείο

Ο επιβλέπων καθηγητής

Θεοχάρης Ράπτης