Στις 22 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης του κέντρου Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η δημόσια παρουσίαση της διατριβής του κου Κωνσταντίνου Γεροδήμου, με θέμα:

«Η Φυσική Αγωγή μέσω των ομαδικών παιχνιδιών (αθλοπαιδιές) και της Δραματικής Τέχνης: Επιδράσεις και επιρροές στην κινητική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών».

Η παρακολούθηση της διαδικασίας είναι ελεύθερη.

Η Επιβλέπουσα

Αικατερίνη Καραμήτρου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια