Στις 09 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης του κέντρου Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η δημόσια παρουσίαση της διατριβής της κας Μαρίας Τζίμα, με θέμα:

«Ο ΠΑΝΟΠΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ».

Η παρακολούθηση της διαδικασίας είναι ελεύθερη.

 

Η επιβλέπουσα

Κατερίνα Κρίτωνος Καραμήτρου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Π.Τ.Ν

Του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων