Στις 14 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης του κέντρου Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η δημόσια παρουσίαση της διατριβής του κου Ιωάννη Μίσκα, με θέμα:

«Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ (πρωην) ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 1949 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ».

Η παρακολούθηση της διαδικασίας είναι ελεύθερη.

 

Ο επιβλέπων

Σπυρίδων Πανταζής

Ομότιμος Καθηγητής του Π.Τ.Ν

Του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων