Στις 25 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τηλεδιάσκεψης Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων (Μεγάλη) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Μεταβατικό), η δημόσια παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της κ. Μαρίας Μπάνου με θέμα: «Αξιοποίηση του παιχνιδιού ως διδακτικού μέσου στην προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση».
Η παρακολούθηση της διαδικασίας είναι ελεύθερη.

Με τιμή

Η επιβλέπουσα Καθηγήτρια

Μαρία Σακελλαρίου
Καθηγήτρια

Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων