Αναφορικά με το μάθημα του α΄ εξαμήνου, «Εισαγωγή στην Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία», θα ισχύσει ή ίδια κατανομή των ακροατηρίων, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Περισσότερες οδηγίες θα δοθούν στη διάρκεια του μαθήματος.

Από το γραφείο της διδάσκουσας