Υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις για φοιτητές/τήτριες του Η ΕΞΑΜΗΝΟΥ για το Μάθημα Δημιουργική Μουσική Αγωγή στην Πράξη.
Για την εγγραφή υπάρχουν οι οδηγίες στο ecourse.
Κωδικός μαθήματος: music4
Από το διδάσκοντα