Αγαπητές μου φοιτήτριες, αγαπητοί μου φοιτητές.

Ο Κωδικός της Αίθουσας Εξέτασης βρίσκεται στο αντίστοιχο ecourse του μαθήματος.

Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας!

 

Η διδάσκουσα

Μαρία Σακελλαρίου

Καθηγήτρια

 

 

  1. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ-ΝΥ104a_ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

  1. ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ_ΠΝΕ 602 & Π5Ε009α_ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

  1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ_ΠΝΕ812 & Π6Ε037Α_ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

 

  1. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ_ΠΝΥ130_ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021