Παρακαλούνται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να ενημερώνονται για τα μαθήματα του κ. Ζάραγκα Χαριλάου από την ηλεκτρονική πλατφόρμα  e-course.

  1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ _ΠΝΕ 312 (υποχρεωτικό μάθημα Γ ‘ Εξαμήνου)
  2. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΡΥΘΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ _ΠΕΥ 302 (Ενότητα Παιδαγωγικής / Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα)
  3. ΘΕΩΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ _ ΠΝΕ 5001 (Επιλογής Υποχρεωτικό μάθημα)

Ο Διδάσκων

Χαρίλαος Κ. Ζάραγκας

Αναπλ. Καθηγητής Π.Τ.Ν.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ