ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ_ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΠΝΥ 130)_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ κ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ_ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΝΕ 802)_ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022 (1)