Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Στέγασης φοιτητών από Μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για τις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα, Άρτα) – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (uoi.gr)

 

Ανακοίνωση υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Στέγασης φοιτητών από Μετεγγραφή για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.pdf