Ανακοίνωση σχετικά με τους υποψηφίους πανελλαδικών εξετάσεων 2023 περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Υ.Α.101765_14-9-23 ΦΕΚ 5504

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ