Δείτε την ανακοίνωση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027 (Προδημοσίευση)