Τις τελευταίες μέρες πραγματοποιούνται εργασίες ρύθμισης και αναβάθμισης του φοιτητολογίου από την προμηθεύτρια εταιρεία.

Οι διαδικασίες αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

Αυτό έχει ως συνέπεια να παρατηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στις δηλώσεις μαθημάτων, καθώς και στη γενικότερη λειτουργία του συστήματος.

 

Από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Δικτύων