Την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus +. Η ενημέρωση θα γίνει μέσω ms teams με κωδικό πρόσβασης (vdk2d0w) και αφορά τόσο τους προπτυχιακούς όσο και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.